Normes del fòrum

Aquestes normes s'exposen per aclarir les diverses responsabilitats de tots els membres de la comunitat Tadaima: anime en català, manga, el Japó i més!. Seran seguides per tothom per assegurar que aquest fòrum funcioni sense problemes i proporcioni una experiència divertida i productiva per a tots els membres de la comunitat i els visitants.

 1. Tadaima.cat

  1. Tadaima.cat és un fòrum on els aficionats del manga, l'anime, les cultures orientals, els videojocs i altres coses podem debatre i posar en comú això que ens agrada, parlar-ne, recomanar-ho i relacionar-nos entre nosaltres. #
  2. La llengua vehicular de Tadaima.cat és el català. No s'acceptaran missatges escrits en altres llengües. Tots ens comprometem a fer servir la nostra llengua en la mesura de les nostres possibilitats. Eviteu el llenguatge "txt". #
  3. Tadaima.cat és un lloc adreçat a persones adultes. Això fa referència a la maduresa dels seus usuaris i no al contingut del qual es parli. Tot i que no s'hi compartirà material per a adults, és perfectament possible que en parlem i ho debatem. #
  4. Aquestes normes bàsiques són d'obligat compliment per tota la comunitat de Tadaima.cat: usuaris, moderadors i administradors. El desconeixement d'aquestes normes no eximeix del seu compliment. #
  5. Entre tots fem Tadaima.cat: participa, proposa activitats, ajuda'ns a ser millors! Som una comunitat petita i ens coneixem quasi tots. Aprofita-ho! #
 2. Perfil

  1. No es permet fer ús d'imatges com a avatar o a la signatura de caràcter sexual o ofensives. Tampoc es permeten noms d'usuari d'aquest estil. #
  2. Només els usuaris amb un nivell d'activitat en concret poden fer servir d'avatar imatges animades. Tot i això, tampoc es permet fer servir imatges amb una animació excessiva. #
  3. En general, no es permet canviar el nom d'usuari. Tot i això, amb un motiu raonat, es pot fer una excepció (per exemple: noms d'usuari que continguin el nom real). #
  4. Cada usuari només hauria de tenir un sol compte. No està permès fer servir més d'un compte, entrar amb el compte d'un altre o crear comptes nous per evitar un bandeig. #
 3. Temes i missatges

  1. Els usuaris són responsables de les opinions i del material que comparteixen sense que Tadaima.cat en sigui coneixedor o partícip. Ni Tadaima.cat ni el seu equip és responsable de les opinions dels usuaris del fòrum. #
  2. No es permeten els missatges de spam, fora de tema o que no contribueixin al debat o conversa. #
  3. No es permet que els usuaris s'apropiïn de feina d'altres i la facin servir com a pròpia. Si fas servir informació d'un altre lloc web, cita'l. #
  4. El fòrum admet qualsevol contribució en extensió, des de missatges relativament breus d'un o dos paràgrafs fins a diverses pàgines. Això sí, evita respondre només amb emoticones. #
  5. No facis doble post: si trobes que has d'afegir quelcom a un missatge que has escrit en les darreres 24 hores i ningú t'ha respost, edita el teu missatge. #
  6. Alguns subfòrums poden tenir normes addicionals, com haver de fer servir el codi spoiler per algunes coses. Tingues-les en compte. #
 4. El xat

  1. Tenim una sala de xat disponible per parlar de qualsevol tema. Totes les normes de conducta s'apliquen també al xat. #
  2. El xat no és un substitut del fòrum en cap cas. Si tenim ganes de comentar qualsevol cosa de la qual en podríem parlar al fòrum, així ho farem. #
  3. Quan al xat hi hagi una conversa en la qual participi la majoria, evitarem canviar de tema i parlar d'altres coses. Tot i això, evitarem acaparar l'atenció del xat amb un tema del qual la majoria no pugui participar-ne. #
  4. El xat segueix el sistema de nivells d'activitat del fòrum per atorgar permisos als usuaris. #
 5. Conducta

  1. La violència i les amenaces de violència no són acceptables, en línia o fora de línia. Això inclou la incitació de la violència cap a cap individu, així com encoratjar una persona a fer-se mal. Això també inclou publicar o amenaçar de publicar a la xarxa dades personals d'altra gent. #
  2. La frustració mai ha de tornar-se un atac personal. No està permès insultar, rebaixar o menysprear els altres. Atacar algú per la seva opinió, creences i idees no és acceptable. Tot i que podem expressar que no estem d'acord, aquestes discussions s'han de fer de manera respectuosa i mantenint-nos centrats en el tema. #
  3. El llenguatge ofensiu relacionat amb l'origen, la família, el gènere, la identitat o expressió de gènere, l'estat civil, el sexe, l'orientació sexual, la llengua materna, l'edat, les aptituds, la raça o ètnia, la classe social, la nació, l'estatus socioeconòmic, la religió, la ubicació geogràfica o altres atributs són inacceptables. Això inclou referir-se deliberadament a algú amb un gènere amb el qual no s'identifiquen o qüestionar la legitimitat de la seva identitat de gènere. Si no estàs segur si una paraula és derogatòria, no la facis servir. Això també inclou les repeticions subtils o la discriminació indirecta; si se't demana que paris, deixa de fer aquest comportament. #
  4. L'atenció sexual no buscada o el contacte físic no buscat no són acceptables. Això inclou comentaris, acudits o imatges sexualitzats, així com contacte o avanços sexuals inapropiats. Addicionalment, tocar una persona sense permís, incloses àrees sensibles com els seus cabells, la panxa d'una embarassada o els seus dispositius de mobilitat és inacceptable. Això també inclou blocar físicament o intimidar una altra persona. El contacte físic o el contacte físic simulat (per exemple, a través d'emoticones com “besada”) sense consentiment afirmatiu no és acceptable. Compartir o distribuir imatges o text sexualitzat és inacceptable. #
  5. El comportament conflictiu no serà tolerat. Això inclou no deixar expressar-se els altres; beure alcohol en excés, fer servir drogues recreatives en excés o pressionar els altres a fer-ho; o d'altra manera influir accions que causin hostilitat. #
  6. No es deixarà passar cap mena de discriminació cap a altres usuaris pel motiu que sigui. Si esdevé cap conflicte, s'ha de solucionar (demaneu ajuda a l'equip del fòrum) en comptes de fragmentar la cohesió dels usuaris del fòrum. #
 6. Moderació

  1. Totes aquestes normes apliquen a tota l'esfera que envolta Tadaima.cat: el fòrum, el xat, els missatges privats i qualsevol activitat, a la Internet o físicament, que es faci a través o gràcies al fòrum. #
  2. L'equip del fòrum és el responsable de la interpretació i execució d'aquestes normes. Advertiments, bandejos i la cua de moderació es faran servir com faci falta perquè Tadaima.cat funcioni correctament. #
  3. En la mesura que sigui possible, abans d'advertir formalment cap usuari, es parlarà amb l'afectat perquè corregeixi l'error. #
  4. Després de múltiples advertiments o, si és prou greu, directament, es prohibirà l'accés al fòrum i a la resta de l'entorn de Tadaima.cat de manera temporal o permanent, a l'usuari infractor. #
  5. Els intents d'evitar bandejos o la cua de moderació resultaran en més mesures. #
  6. És responsabilitat de tots els usuaris informar de qualsevol infracció. Al fòrum podeu fer servir el botó que surt a les entrades i missatges privats o podeu posar-vos en contacte amb qualsevol membre de l'equip de moderació. #
  7. Si creus que has estat tractat injustament per un membre de l'equip, contacta amb nosaltres i revisarem el cas. #
 7. Nivells d'activitat

  1. El fòrum té un sistema de nivells d'activitat que atorga privilegis als usuaris segons com són d'actius. El nivell d'activitat pot augmentar, mantenir-se o disminuir una vegada per setmana, segons la quantitat de missatges al fòrum que un usuari hagi fet. Els requisits són els següents:
   - Usuaris registrats: 0 missatges
   - Nivell 1 Imatge: 1 missatge
   - Nivell 2 Imatge: 3 missatges
   - Nivell 3 Imatge: 6 missatges
   - Nivell 4 Imatge: 10 missatges
   - Nivell 5 Imatge: 15 missatges
   - Nivell 6 Imatge: 21 missatges #
  2. Els usuaris de Nivell 1 Imatge poden fer servir les emoticones especials del fòrum al xat. Qualsevol usuari pot fer servir les emoticones especials a la resta del fòrum. #
  3. Els usuaris de Nivell 2 Imatge poden canviar el color de la lletra al xat i entrar-hi al mode d'incògnit. Qualsevol usuari pot canviar el color de la lletra a la resta del fòrum. #
  4. Els usuaris de Nivell 3 Imatge poden fer servir un avatar animat arreu del fòrum i fer servir l'ordre /mem al xat. #
  5. Els usuaris de Nivell 4 Imatge poden canviar el tema actual del xat. #
  6. Els usuaris de Nivell 5 Imatge poden afegir mems nous al xat amb /mem afegeix i gestionar la comptabilitat pernil·liana. #
  7. Els usuaris de Nivell 6 Imatge poden triar un color personalitzat pel seu nom d'usuari arreu del fòrum. #
 8. Trobades

  1. De tant en tant organitzem trobades que s'articulen a través de la Zona Usuaris, una secció del fòrum que no és pública a la Internet ni als usuaris en general per així poder parlar i compartir informació personal amb un mínim de confiança. #
  2. Un usuari pot guanyar accés a aquesta Zona Usuaris quan l'equip del fòrum consideri que hi ha prou confiança entre aquest usuari i la resta d'usuaris del fòrum. #
  3. Un usuari deixarà de pertànyer a la Zona Usuaris quan es perdi aquesta confiança. #
  4. Els usuaris nous o recentment reincorporats han de deixar passar un poc el temps per poder demostrar la relació que tenen amb la resta d'usuaris. Insistir en el tema no ajudarà. #
  5. L'equip del fòrum pot acordar fer una excepció en cas d'una trobada imminent i convidar-hi alguns usuaris que encara no tenen accés a la Zona Usuaris. #