Normativa General

Regles del fòrum
Tots els links a videos han d'anar obligatòriament a dintre d'un spoiler.
Avatar de l’usuari
UkiHana
Administrador
Administrador
Enchilada cosmopolita
Entrades: 2212
Membre des de: 17 juny 2015, 11:54
1
3
5
Pronom: Femení
Gràcies donades: 275 cops
Gràcies rebudes: 820 cops

NORMES DE CONVIVÈNCIA


Conducta general: Normativa específica.

• Enregistrar-se a tadaima.cat comporta l'acceptació total de les normes d'ús i no se'n podrà al·legar desconeixement. L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes tindrà conseqüències administratives, incloent-ne l’expulsió de l’usuari.
• Tadaima.cat es reserva el dret d’admissió d’usuaris.
• Tadaima.cat és un fòrum d’opinió i debat, no de descàrrega. Per tant, queda prohibit pujar qualsevol tipus de contingut o enllaç que pugui ser considerat com a pirateria o que atempti contra les normes d’ús.
• La llengua vehicular d'aquest fòrum és el català i en registrar-vos al fòrum us comprometeu a fer-la servir en la mesura dels vostres coneixements.
• Tadaima.cat no restringeix l'edat però recomana, pel bé comú de la convivència, que els usuaris siguin més grans de 18 anys. No s'expulsaran els membres de menor edat, però si que es demanarà que facin servir el fòrum amb respecte i atenyent-se a les normes de convivència, com la resta d'usuaris.
Conducta general: CONVIVÈNCIA
• Es prohibeix qualsevol tipus de falta de respecte, assetjament, bullying, boicot, tant a usuaris com a moderadors i administradors.
• No es permet la publicació de detalls o d’imatges de qualsevol altre usuari sense el seu consentiment.
• No s’admetran usuaris que s’apropiïn de la feina dels altres i la facin passar com a pròpia.
• Queda terminantment prohibida la creació de grups de tota mena no autoritzats per l’staff que fomentin la fragmentació del bon clima del fòrum en subgrups, ja siguin d'edat, sexe, proximitat geogràfica etc, així com qualsevol activitat feta en nom de tadaima.cat que no estigui regulada, autoritzada o consentida per membres de l’staff.
• Qualsevol quedada dels usuaris de tadaima.cat haurà de ser notificada i convocada amb un mínim de 3 mesos d'antelació per garantir que tothom hi pugui assistir.
• Els administradors de tadaima.cat seran els qui organitzaran i invitaran la gent a les quedades que es duguin a terme. No podrà assistir a una quedada de tadaima.cat qualsevol usuari que no sigui actiu al fòrum (missatges independentment de l'activitat al xat) o que faci menys de tres mesos que s'hagi registrat.


Conducta general: POSTS
• Els usuaris són responsables de les opinions i del material que comparteixen sense que Tadaima.cat en sigui coneixedor o partícip. L'administració no és responsable de les opinions dels seus usuaris.
• Es prohibeixen els missatges d'spam i qualsevol manifestació d'aquest tipus serà esborrada.
• Es demana que els missatges sigui entenedors. Si un missatge resulta inintel·ligible, serà eliminat d’immediat. Eviteu escriure els missatges en mode "txt". En la mesura del possible, feu servir el català estàndard per assegurar-ne la correcta comunicació.
• Queden prohibits els posts ofensius, obscens, vulgars, xenòfobs, de tipus sexual o d’odi. S’ha de saber on està el límit entre fer una broma i abusar d’algú altre. Es prohibeix qualsevol manifestació que pugui incitar a mals comportaments en el fòrum.
• Està prohibit molestar fent posts que no contribueixin al debat o a la conversació.
•Està prohibit fer posts de qualsevol tipus de queixa sense abans tractar aquest tema amb l'staff. S'entendrà també com a queixa posts que fomentin el mal rollo o les discussions. Si teniu algun tipus de problema, queixa o suggeriment, abans de posar-lo de manifest al fòrum i crear incomoditat, ho heu de parlar primer amb un administrador.
• Els missatges curts, sense cap contribució al tema o només amb emoticones seran esborrats i l’usuari serà advertit.
• El doble post també serà motiu d’infracció, per favor feu servir l’opció d’editar el missatge.

Conducta general: TEMES/FILS
• El títol del fil serà sempre en minúscules i ha de ser un clar reflex del contingut dels posts. S’evitaran títols que no posin de rellevància el contingut del tema a debatre.
• Assegura’t que estàs publicant el fil a la secció pertinent. Els membres de l’staff podran moure els fils a voluntat sempre que no estiguin a la secció que toca.
• En la mesura del possible, intenteu no repetir posts que ja s’havien fet amb anterioritat.
• Sempre i quan sigui necessari, a diverses seccions s’establiran unes normes addicionals.

Conducta general: Missatges privats (PM's)
• Totes les normes sobre posts i fils s’apliquen de la mateixa manera als missatges privats.
• Si els usuaris reben qualsevol tipus d’spam o abús per missatge privat, es comunicarà de seguida als membres de l’administració.

----------------------------------------------------

Altres: COMPTES

• Només està permès un sol compte per usuari.
• La creació d’un segon compte es considerarà com a violació de les normes i els dos comptes seran automàticament bandejats. Els usuaris bandejats no poden crear comptes nous.
• L’staff es reserva el dret de bandejar nous comptes si es registren problemes continuats.
• Els comptes són personals i intransferibles. Queda completament prohibida la usurpació d’identitat: entrar amb el compte d’un altre i fer-se passar per aquesta persona serà motiu immediat de bandeig, fins i tot si l’usuari comptava amb l’aprovació de l’altra persona.
• Permetre l’entrada a usuaris bandejats amb el teu compte serà motiu d’expulsió.

Altres: AVATARS i SIGNATURES
• Els membres de l’staff poden editar el teu avatar i signatura si aquest va en contra d’alguna de les normes de convivència (imatges de caire sexual, ofensives…) o si no acompleixen alguns dels paràmetres següents:
• L’amplària màxima de les signatures serà de: 600 píxels
• L’alçada màxima de la signatura serà de: 200 píxels
• La mida màxima d’una signatura serà de: 120 KB
• L’amplària/alçada de la signatura inclou imatges i text
• L’avatar tindrà unes proporcions màximes de: 250x450 píxels
• La mida màxima de l’avatar serà de: 80 KB
• Es prohibeixen els gifs animats a les signatures
• Es prohibeixen spoilers a les signatures plens d’imatges.


Altres: Usuaris problemàtics
• Es posa de manifest altra vegada que tadaima.cat es reserva el dret d’admissió.
• Els usuaris que siguin en si mateixos un problema persistent seran expulsats d’immediat.
• Tadaima.cat no és un fòrum d’ajuda als problemes derivats de l’adolescència. Estem aquí per debatre i passar-nos-ho bé sense haver de suportar algú que necessita ser el centre d’atenció. Aquest tipus de comportament serà sancionat.
• Tadaima.cat tampoc és un fòrum per trobar parella i l'administració no se'n farà responsable ni actuarà en el cas que hagi problemes a causa de malentesos derivats de filtrejos de terceres persones. L'ús del xat per a lligar, rompent el clima de conversa i incomodant la resta d'usuaris, també queda prohibit.
• El bandeig per part dels administradors i moderadors globals de persones conflictives serà decidit pels mateixos membres de l’staff per un sistema de votació equitativa sense que els usuaris puguin al·legar o queixar-se de les decisions preses per l’equip directiu del fòrum.
• No s’admetrà sota cap concepte cap tipus de rabieta i tampoc es consentirà quan un usuari sigui bandejat. Els usuaris han de ser conscients quan no es comporten de la manera que toca.  
• Els membres de l’staff estan amb l’obligació de fer fora aquests usuaris encara que hi tinguin una bona relació personal.----------------------------------------------------

Staff: GENERAL
• Els membres de l’staff estaran exempts de l’acompliment de les normes generals de convivència.
• Els administradors i moderadors seran tractats amb respecte, ja que fan servir el seu temps lliure pel bé del funcionament, l’ordre i la convivència del fòrum.
• Els administradors i moderadors es comprometen a fer servir el tauler de moderació amb responsabilitat i seny.
• Els membres de l’staff tenen completa llibertat per continuar o per deixar d’exercir-hi, amb prèvia posada en coneixement als altres membres de l’staff. Si un membre de l’equip directiu del fòrum està un termini de dos mesos sense exercir se li retiraran els drets com a mesura de seguretat.
• Els administradors i moderadors es reserven el dret d’ampliar aquesta normativa amb el temps, si es donessin situacions que no estiguin reflectides a les normes de convivència i amb el propòsit d’evitar conflictes.


----------------------------------------------------

Sistema d’infraccions
• L’staff avisarà d’infracció als usuaris que violin qualsevol d’aquestes regles.
• L’staff es compromet a avisar als usuaris abans de notificar-los formalment una infracció, especialment si és la primera vegada que la cometen.
• Els administradors podran bandejar un usuari si les advertències no tenen efecte o si ho consideren urgent.
• Els usuaris són lliures de comunicar als administradors/moderadors globals si tenen coneixement d’una infracció per part d’algun usuari.
• Tres infraccions notificades per part dels moderadors globals/administradors equivaldran a un bandeig immediat. Seran els membres de l’staff els que decidiran si el bandeig serà temporal o definitiu.

----------------------------------------------------
Bloquejat